Update cookies preferences
Promotic

GetDataFilter - metoda obiektu PmgAlarmStateViewer

Opis:
Zwraca jedną lub wszystkie wartości łańcucha filtra.
Składnia:
String GetDataFilter(String sWhat)
Parametry:
sWhat(String) Typ uzyskanej informacji.
all - cały łańcuch filtra w formacie KeyVal
viscols - cały łańcuch filtra w formacie KeyVal z wyjątkiem pozycji dotyczących stanu (zobrazowane niezależnie kolorowymi przyciskami)
state - filtr wszystkich stanów (oddzielone przecinkiem).
state.0 - filtr stanu nieaktywny potwierdzony [zielony]
state.2 - filtr stanu aktywny potwierdzony [żółty]
area - filtr area
source - filtr source
desc - filtr desc
comment - filtr comment
priority - filtr priority
Wartość zwrotna:
Łańcuch filtra wartości zwrotnej zależy od typu uzyskanej informacji sWhat. Dla all cały łańcuch filtra w formacie KeyVal (patrz Łańcuch filtra):
"state:xx;" (opcjonalne) - (tylko stany) Wyświetli alarmy, których stan (state) jest zgodny ze stanem xx. Można określić nawet kilka stanów (oddzielone przecinkiem).
Na przykład "state:3,2,1;".
"hoot:xx;" (opcjonalne) - (tylko stany) Wyświetli alarmy, na podstawie dźwięku, gdzie xx:
0 = alarmy bezdźwięczne
1 = alarmy dźwięczne
"area:#oper:xx;" (opcjonalne) - Wyświetli alarmy, których obszar (area) spełnia daną operację #oper:xx. Część filtra bez możliwości ingerencji użytkownika końcowego w przeglądarce alarmów.
Na przykład "area:Kotlownia1;" lub "area:#eq:Kotlownia1;" lub "area:#eq:Kotlownia1#or:Kotlownia2;" lub "area:#begin:Kotlownia;".
"source:#oper:xx;" (opcjonalne) - Wyświetli alarmy, których źródło (source) spełnia daną operację #oper:xx. Część filtra bez możliwości ingerencji użytkownika końcowego w przeglądarce alarmów.
Na przykład "source:Kociol;" lub "source:#eq:Kociol;" lub "source:#eq:Kociol1#or:Kociol2;" lub "source:#begin:Kociol;".
"desc:#oper:xx;" (opcjonalne) - Wyświetli alarmy, których opis (desc) spełnia daną operację #oper:xx. Część filtra bez możliwości ingerencji użytkownika końcowego w przeglądarce alarmów.
Na przykład "desc:FIQ101;" lub "desc:#eq:FIQ101;" lub "desc:#eq:FIQ101#or:FIQ102;" lub "desc:#begin:FIQ;".
"comment:#oper:xx;" (opcjonalne) - Wyświetli alarmy, których komentarz (comment) spełnia daną operację #oper:xx. Część filtra bez możliwości ingerencji użytkownika końcowego w przeglądarce alarmów.
Na przykład "comment:korekta;" lub "comment:#eq:korekta;" lub "comment:#eq:korekta#or:test;" lub "comment:#begin:korekta;".
"priority:#oper:xx;" (opcjonalne) - Wyświetli alarmy, których priorytet (priority) spełnia daną operację #oper:xx. Część filtra bez możliwości ingerencji użytkownika końcowego w przeglądarce alarmów.
Na przykład "priority:5;" lub "priority:#eq:5;" lub "priority:#le:5;" lub "priority:#ge:5;".
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oViewer = pMe.Items("/Viewer");
var sFilter = oViewer.GetDataFilter("viscols");

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.