Update cookies preferences
Promotic

Wygląd - karta obiektu PmgAlarmStateViewer

Opis:
Ustawienie wyglądu pojedyńczych części przeglądarki stanu alarmów
Konfiguratory:
ObwódkaTyp obwódki obiektu:
Żadna - Żadna obwódka
Linia prosta - Prosta obwódka obiektu
Statyczna - Prosta 3D obwódka obiektu
3D - Trójwymiarowa obwódka obiektu
Modalna - Modalna obwódka obiektu
Czcionka do wyświetleniaCzcionka zastosowana do wyświetlenia alarm pozycji oraz nagłówka.
Format daty i czasu
Format czasu TimeOnFormat wyświetlania daty i czasu w kolumnie TimeOn
Format czasu TimeOffFormat wyświetlania daty i czasu w kolumnie TimeOff
Format czasu TimeAckFormat wyświetlania daty i czasu w kolumnie TimeAck
Kolory stanu alarmów
Typ kolorówOkreśla wykorzystanie kolorów do wyświetlenia stanu alarmów i zaznaczenia wybranego alarmu. Stan alarmu jest prezentowany odpowiednim kolorem. Kolorowy jest albo właściwy tekst lub tło tekstu o to albo tylko dla pierwszej kolumny lub dla całego wiersza. Zaznaczenie wybranego alarmu odróżnia kolorem wybrany alarm od pozostałych.
Domyślną wartością jest 0.
0 = Stan: cały wiersz z kolorowym tłem. Zaznaczony: czarne tło komórki w perwszej kolumnie.
1 = Stan: cały wiersz z kolorowym tekstem. Zaznaczony: cały wiersz podświetlony.
2 = Stan: pierwsza kolumna tekst kolorowy. Zaznaczony: cały wiersz podświetlony.
3 = Stan: cały wiersz z kolorowym tekstem. Zaznaczony: czarne tło komórki w perwszej kolumnie.
4 = Stan: pierwsza kolumna z kolorowym tłem. Zaznaczony: cały wiersz podświetlony.
Kolory stanu alarmówKonfiguratory umożliwiają ustawienie kolorów odpowiednich dla poszczególnych stanów alarmów. Uwaga: Kolory służą do prostego rozróżnienia poszczególnych stanów alarmu i dlatego ich zmiana powinna zostać wykonana z rozmysłem, ponieważ do wstępnie ustawionych kolorów stanu alarmów odnosi się także dokumentacja PROMOTIC, projetanci a nawet obsługa aplikacji.
Nagłówek tabeli
Zezwól nagłówekJeżeli jest zaznaczone, wtedy zostanie wyświetlony nagłówek oraz obszar danych tabeli (w innym przypadku tylko obszar danych tabeli).
Kolor tła nagłówkaKolor tła nagłówka tabeli.
Kolor tekstu nagłówkaKolor tekstu nagłówka tabeli.
Kolor siatki nagłówkaKolor siatki nagłówka tabeli.
Obszar danych tabeli
Kolor tła obszaru danychKolor tła obszaru danych tabeli.
Kolor siatki obszaru danychKolor siatki obszaru danych tabeli.

Historia:
Pm9.00.15: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.