Update cookies preferences
Promotic

GetTimeFormat - metoda obiektu PmgEventViewer

Opis:
Zwraca regułę formatowania dla określonej kolumny z czasem.
Składnia:
String GetTimeFormat(String sWhat)
Parametry:
sWhat(String) Określa kolumnę z czasem.
on - Kolumna timeon. Patrz konfigurator "Format czasu TimeOn".
Wartość zwrotna:
Zwraca regułę formatowania. Patrz Pm.FormatDate.
Jeżeli wystąpi błąd, wtedy metoda zwraca: null dla JavaScript lub Empty dla VBScript (można sprawdzić przy pomocy metody Pm.IsValid).
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oViewer = pMe.Items("/Viewer");
var sFormat = oViewer.GetTimeFormat("on");

Historia:
Pm9.00.14: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.