Update cookies preferences
Promotic

SetDataFilter - metoda obiektu PmgEventViewer

Opis:
Ustawia jedną lub wszystkie wartości łańcucha filtra.
Składnia:
Empty SetDataFilter(String sWhat, String sFilter)
Parametry:
sWhat(String) Typ uzyskanej informacji.
all - cały łańcuch filtra w formacie KeyVal
area - filtr area
source - filtr source
desc - filtr desc
comment - filtr comment
priority - filtr priority
sFilter(String) Wartość całego (all) łańcucha filtra (patrz Łańcuch filtra).
"area:#oper:xx;" (opcjonalne) - Wyświetli alarmy, których obszar (area) spełnia daną operację #oper:xx. Część filtra bez możliwości ingerencji użytkownika końcowego w przeglądarce alarmów.
Na przykład "area:Kotlownia1;" lub "area:#eq:Kotlownia1;" lub "area:#eq:Kotlownia1#or:Kotlownia2;" lub "area:#begin:Kotlownia;".
"s.area:#oper:xx;" (opcjonalne) - Wyświetli alarmy, których obszar (area) spełnia daną operację #oper:xx. Część filtra ukryta użytkownikowi końcowemu w przeglądarce alarmów.
Na przykład "s.area:Kotlownia1;" lub "s.area:#eq:Kotlownia1;" lub "s.area:#eq:Kotlownia1#or:Kotlownia2;" lub "s.area:#begin:Kotlownia;".
"source:#oper:xx;" (opcjonalne) - Wyświetli alarmy, których źródło (source) spełnia daną operację #oper:xx. Część filtra bez możliwości ingerencji użytkownika końcowego w przeglądarce alarmów.
Na przykład "source:Kociol;" lub "source:#eq:Kociol;" lub "source:#eq:Kociol1#or:Kociol2;" lub "source:#begin:Kociol;".
"s.source:#oper:xx;" (opcjonalne) - Wyświetli alarmy, których źródło (source) spełnia daną operację #oper:xx. Część filtra ukryta użytkownikowi końcowemu w przeglądarce alarmów.
Na przykład "s.source:Kociol;" lub "s.source:#eq:Kociol;" lub "s.source:#eq:Kociol1#or:Kociol2;" lub "s.source:#begin:Kociol;".
"desc:#oper:xx;" (opcjonalne) - Wyświetli alarmy, których opis (desc) spełnia daną operację #oper:xx. Część filtra bez możliwości ingerencji użytkownika końcowego w przeglądarce alarmów.
Na przykład "desc:FIQ101;" lub "desc:#eq:FIQ101;" lub "desc:#eq:FIQ101#or:FIQ102;" lub "desc:#begin:FIQ;".
"s.desc:#oper:xx;" (opcjonalne) - Wyświetli alarmy, których opis (desc) spełnia daną operację #oper:xx. Część filtra ukryta użytkownikowi końcowemu w przeglądarce alarmów.
Na przykład "s.desc:FIQ101;" lub "s.desc:#eq:FIQ101;" lub "s.desc:#eq:FIQ101#or:FIQ102;" lub "s.desc:#begin:FIQ;".
"comment:#oper:xx;" (opcjonalne) - Wyświetli alarmy, których komentarz (comment) spełnia daną operację #oper:xx. Część filtra bez możliwości ingerencji użytkownika końcowego w przeglądarce alarmów.
Na przykład "comment:korekta;" lub "comment:#eq:korekta;" lub "comment:#eq:korekta#or:test;" lub "comment:#begin:korekta;".
"s.comment:#oper:xx;" (opcjonalne) - Wyświetli alarmy, których komentarz (comment) spełnia daną operację #oper:xx. Część filtra ukryta użytkownikowi końcowemu w przeglądarce alarmów.
Na przykład "s.comment:korekta;" lub "s.comment:#eq:korekta;" lub "s.comment:#eq:korekta#or:test;" lub "s.comment:#begin:korekta;".
"s.usernote:#oper:xx;" (opcjonalne) - Wyświetli alarmy, których notatka (usernote) spełnia daną operację #oper:xx. Część filtra ukryta użytkownikowi końcowemu w przeglądarce alarmów.
Na przykład "s.usernote:korekta;" lub "s.usernote:#eq:korekta;" lub "s.usernote:#eq:korekta#or:test;" lub "s.usernote:#begin:korekta;".
"priority:#oper:xx;" (opcjonalne) - Wyświetli alarmy, których priorytet (priority) spełnia daną operację #oper:xx. Część filtra bez możliwości ingerencji użytkownika końcowego w przeglądarce alarmów.
Na przykład "priority:5;" lub "priority:#eq:5;" lub "priority:#le:5;" lub "priority:#ge:5;".
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oViewer = pMe.Items("/Viewer");
oViewer.SetDataFilter("all", "source:#eq:boil1");

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.