Update cookies preferences
Promotic

GetDataItem - metoda obiektu PmgEventViewer

Opis:
Zwraca obiekt PmMap z pozycjami wybranego wiersza.
Obiekt PmMap zawiera pozycje: timeon, priority, globalid, area, source, desc, comment, usernote
Składnia:
PmMap GetDataItem(String sWhat)
Parametry:
sWhat(String) Typ uzyskanej informacji.
sel - dla wybranej pozycji
Wartość zwrotna:
Łańcuch tekstowy wartości zwrotnej zależy od typu uzyskanej informacji sWhat.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oViewer = pMe.Items("/Viewer");
var mMapItem = oViewer.GetDataItem("sel");
Pm.Debug("description:" + mMapItem.desc);
Pm.Debug("source:" + mMapItem.source);

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.