Promotic

GetDataItem - metoda objektu PmgEventViewer

Popis:
Vrací objekt PmMap s položkami zvoleného řádku..
Objekt PmMap obsahuje položky: timeon, priority, globalid, area, source, desc, comment, usernote
Syntaxe:
PmMap GetDataItem(String sWhat)
Parametry:
sWhat(String) Typ získávané informace.
sel - pro vybranou položku
Vrácená hodnota:
Textový řetězec vrácené hodnoty závisí na typu získávané informace sWhat.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oViewer = pMe.Items("/Viewer");
var mMapItem = oViewer.GetDataItem("sel");
Pm.Debug("description:" + mMapItem.desc);
Pm.Debug("source:" + mMapItem.source);

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.