Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

MoveTo - metoda objektu PmgEventViewer

Popis:
Přesune vybraný řádek prohlížeče.
Syntaxe:
Empty MoveTo(Long nWhat)
Parametry:
nWhat(Long) Typ přesunu vybraného řádku prohlížeče.
0 - Obnovit na nejnovější položku nejnovější zálohy.

Pokud dojde skutečně k přepnutí aktivní zálohy na novější, pak je vyvolána událost onConnect.

1 - Up - Jeden řádek nahoru.

Pokud je povoleno, pak při přesunu řádku mimo aktuální zálohu dojde k automatickému otevření této zálohy.

2 - Down - Jeden řádek dolů.

Pokud je povoleno, pak při přesunu řádku mimo aktuální zálohu dojde k automatickému otevření této zálohy.

11 - PgUp - Jedna stránka nahoru.

Pokud je povoleno, pak při přesunu řádku mimo aktuální zálohu dojde k automatickému otevření této zálohy.

12 - PgDown - Jedna stránka dolů.

Pokud je povoleno, pak při přesunu řádku mimo aktuální zálohu dojde k automatickému otevření této zálohy.

21 - Home - Na začátek nahoru.

To znamená horní řádek tabulky bude obsahovat nejnovější nebo nejstarší položku (podle třídění, viz vlastnost SortType).

Pouze v aktuální záloze.

22 - End - Na konec dolů.

To znamená dolní řádek tabulky bude obsahovat nejnovější nebo nejstarší položku (podle třídění, viz vlastnost SortType).

Pouze v aktuální záloze.

23 - Na nejstarší.

To znamená nejstarší položku bude obsahovat dolní nebo horní řádek tabulky (podle třídění, viz vlastnost SortType).

Pouze v aktuální záloze.

24 - Na nejnovější.

To znamená nejnovější položku bude obsahovat dolní nebo horní řádek tabulky (podle třídění, viz vlastnost SortType).

Pouze v aktuální záloze.

Poznámka:

Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.

Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oViewer = pMe.Items("/Viewer");
oViewer.MoveTo(0);

Historie:
Pm9.00.15: Nové hodnoty parametru nWhat pro přesun vybraného řádku: 23 na nejstarší a 24 na nejnovější řádek zálohy.
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice