Update cookies preferences
Promotic

MoveTo - metoda objektu PmgAlarmHistoryViewer

Popis:
Přesune vybraný řádek prohlížeče.
Syntaxe:
Empty MoveTo(Long nWhat)
Parametry:
nWhat(Long) Typ přesunu vybraného řádku prohlížeče.
0 - Obnovit na nejnovější položku nejnovější zálohy.
Pokud dojde skutečně k přepnutí aktivní zálohy na novější, pak je vyvolána událost onConnect.
1 - Up - Jeden řádek nahoru.
Pokud je povoleno, pak při přesunu řádku mimo aktuální zálohu dojde k automatickému otevření této zálohy.
2 - Down - Jeden řádek dolů.
Pokud je povoleno, pak při přesunu řádku mimo aktuální zálohu dojde k automatickému otevření této zálohy.
11 - PgUp - Jedna stránka nahoru.
Pokud je povoleno, pak při přesunu řádku mimo aktuální zálohu dojde k automatickému otevření této zálohy.
12 - PgDown - Jedna stránka dolů.
Pokud je povoleno, pak při přesunu řádku mimo aktuální zálohu dojde k automatickému otevření této zálohy.
21 - Home - Na začátek nahoru.
To znamená horní řádek tabulky bude obsahovat nejnovější nebo nejstarší položku (podle třídění, viz vlastnost SortType).
Pouze v aktuální záloze.
22 - End - Na konec dolů.
To znamená dolní řádek tabulky bude obsahovat nejnovější nebo nejstarší položku (podle třídění, viz vlastnost SortType).
Pouze v aktuální záloze.
23 - Na nejstarší.
To znamená nejstarší položku bude obsahovat dolní nebo horní řádek tabulky (podle třídění, viz vlastnost SortType).
Pouze v aktuální záloze.
24 - Na nejnovější.
To znamená nejnovější položku bude obsahovat dolní nebo horní řádek tabulky (podle třídění, viz vlastnost SortType).
Pouze v aktuální záloze.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oViewer = pMe.Items("/Viewer");
oViewer.MoveTo(0);

Historie:
Pm9.00.15: Nové hodnoty parametru nWhat pro přesun vybraného řádku: 23 na nejstarší a 24 na nejnovější řádek zálohy.
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.