Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetColInfo - metoda objektu PmgAlarmHistoryViewer

Popis:
Vrací informace o vlastnostech sloupců prohlížeče.
Syntaxe:
Variant GetColInfo(String sWhat, String vColId)
Parametry:
sWhat(String) Typ získávané informace.
width - "width", "title", "id"=("area", "source", "desc", "comment", "priority", "ton", "toff", "tack", "gid")
count - parametr vColId musí být: null pro JavaScript nebo Empty pro VBScript.
vColId(String) string: Id, number:index
Vrácená hodnota:
Vrací hodnotu informace.

Pokud parametr vColId neexistuje, pak metoda vrací: null pro JavaScript nebo Empty pro VBScript (lze testovat metodou Pm.IsValid).

Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oViewer = pMe.Items("/Viewer");
var sTitle = oViewer.GetColInfo("title", 1);

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice