Update cookies preferences
Promotic

GetDataFilter - metoda objektu PmgAlarmHistoryViewer

Popis:
Vrací jednu nebo všechny hodnoty filtračního řetězce.
Syntaxe:
String GetDataFilter(String sWhat)
Parametry:
sWhat(String) Typ získávané informace.
all - celý filtrační řetězec ve formátu KeyVal
viscols - celý filtrační řetězec ve formátu KeyVal s výjímkou položek týkajících se stavu (zobrazeny barevnými tlačítky nezávisle)
area - filtr area
source - filtr source
desc - filtr desc
comment - filtr comment
priority - filtr priority
Vrácená hodnota:
Filtrační řetězec vrácené hodnoty závisí na typu získávané informace sWhat. Pro all celý filtrační řetězec ve formátu KeyVal (viz Filtrační řetězec):
"area:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazí alarmy, jejichž oblast (area) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru měnitelná koncovým uživatelem v prohlížeči alarmů.
Například "area:Kotelna1;" nebo "area:#eq:Kotelna1;" nebo "area:#eq:Kotelna1#or:Kotelna2;" nebo "area:#begin:Kotelna;".
"source:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazí alarmy, jejichž zdroj (source) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru měnitelná koncovým uživatelem v prohlížeči alarmů.
Například "source:Kotel;" nebo "source:#eq:Kotel;" nebo "source:#eq:Kotel1#or:Kotel2;" nebo "source:#begin:Kotel;".
"desc:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazí alarmy, jejichž popis (desc) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru měnitelná koncovým uživatelem v prohlížeči alarmů.
Například "desc:FIQ101;" nebo "desc:#eq:FIQ101;" nebo "desc:#eq:FIQ101#or:FIQ102;" nebo "desc:#begin:FIQ;".
"comment:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazí alarmy, jejichž komentář (comment) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru měnitelná koncovým uživatelem v prohlížeči alarmů.
Například "comment:oprava;" nebo "comment:#eq:oprava;" nebo "comment:#eq:oprava#or:test;" nebo "comment:#begin:oprava;".
"priority:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazí alarmy, jejichž priorita (priority) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru měnitelná koncovým uživatelem v prohlížeči alarmů.
Například "priority:5;" nebo "priority:#eq:5;" nebo "priority:#le:5;" nebo "priority:#ge:5;".
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oViewer = pMe.Items("/Viewer");
var sFilter = oViewer.GetDataFilter("viscols");

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.