Update cookies preferences
Promotic

GetBackupInfo - metoda objektu PmgAlarmHistoryViewer

Popis:
Vrací informaci o zálohách.
Syntaxe:
Variant GetBackupInfo(String sWhat, [String sParams], [Function onComplete])
Parametry:
sWhat(String) Určuje typ vrácené informace. Někdy je volání synchronní a někdy asynchronní.
active.id - Vrací id aktivní zálohy. Synchronní, parametr onComplete se nepoužívá.
list - Vrací 2-rozměrné pole se seznamem záloh (id + zobrazovaný název). Asynchronní, parametr onComplete se používá.
sParams[nepovinné] (String) Dodatečné parametry Zatím se nepoužívá. Buď se musí vynechat nebo zde musí být prázdný řetězec "".
onComplete[nepovinné] (Function) Parametr onComplete obsahuje funkci, která bude volána k asynchronnímu předání výsledku. Funkce musí být ve tvaru: function onComplete(result) {};
kde parametr result obsahuje vrácenou hodnotu (výsledek) asynchronního volání.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oViewer = pMe.Items("/Viewer");
var aBackup = oViewer.GetBackupInfo("list", "");
var sBackup = oViewer.GetBackupInfo("active.id", "");

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.