Promotic

Filtrační řetězec

Filtrační text určující, které alarmy se mají zahrnovat do požadovaného výsledku.
Různá filtrační pole mohou být použita i současně, alarm potom musí vyhovavat všem (např. "desc:FIQ100;priority.ge:5;").
Filtrační text xx nesmí být prázdný řetězec (např. nelze nastavit "desc:;").
Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "desc:Test2;records:50;".
 
Existují následující druhy filtračních textů ("field" představuje některý sloupec alarmů):
"field:xx;" znamená, že příslušné pole alarmu se musí rovnat hodnotě xx.
"field:#eq:xx;" znamená, že příslušné pole alarmu se musí rovnat hodnotě xx. Pokud příslušné pole alarmu se má rovnat jednomu z několika textů, pak lze zadat více textů oddělených #or:.
"field:#begin:xx;" znamená, že příslušné pole alarmu musí začínat textem xx. Pokud příslušné pole alarmu má začínat na některý z několika textů, pak lze zadat více textů oddělených #or:.
"field:#in:xx;" znamená, že příslušné pole alarmu musí uvnitř obsahovat text xx. Pokud příslušné pole alarmu má obsahovat některý z několika textů, pak lze zadat více textů oddělených #or:.
"field:#le:xx;" znamená, že příslušné pole alarmu musí být menší nebo rovno číslu xx.
"field:#ge:xx;" znamená, že příslušné pole alarmu musí být větší nebo rovno číslu xx.
 
Poznámka! Pokud pole začíná textem s., pak se jedná o volbu skrytou koncovému uživateli v prohlížeči alarmů a slouží pro nastavení pevné filtrace skriptem nezávisle na nastavení uživatelské části filtru. Pro stejný sloupec lze použít oba typy filtračních polí současně. Aby alarm vyhověl, musí vyhovět oběma filtračním polím. Toho lze s výhodou využít pro nastavení pevné filtrace skriptem (neovlivnitelné koncovým uživatelem) a současně nastavit i počáteční stav uživatelské filtrace (měnitelnou koncovým uživatelem). Například s.source:#begin:Kotel;source:Kotel1;.

Položky filtračního řetězce

Filtrační řetězec je ve formátu KeyVal. Může obsahovat různé položky v závislosti na tom, zda se jedná o stavy nebo historii alarmů a zda se jedná o prohlížeč nebo o skriptovací metodu vracející alarmy.
 
"state:xx;" (nepovinné) - (pouze stavy) Zobrazí alarmy, jejichž stav (state) se shoduje se stavem xx. Lze uvést i několik stavů (oddělené čárkou).
Například "state:3,2,1;".
"hoot:xx;" (nepovinné) - (pouze stavy) Zobrazí alarmy, podle houkání, kde xx:
0 = alarmy nehoukající
1 = alarmy houkající
"area:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazí alarmy, jejichž oblast (area) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru měnitelná koncovým uživatelem v prohlížeči alarmů.
Například "area:Kotelna1;" nebo "area:#eq:Kotelna1;" nebo "area:#eq:Kotelna1#or:Kotelna2;" nebo "area:#begin:Kotelna;".
"s.area:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazí alarmy, jejichž oblast (area) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru skrytá koncovému uživateli v prohlížeči alarmů.
Například "s.area:Kotelna1;" nebo "s.area:#eq:Kotelna1;" nebo "s.area:#eq:Kotelna1#or:Kotelna2;" nebo "s.area:#begin:Kotelna;".
"source:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazí alarmy, jejichž zdroj (source) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru měnitelná koncovým uživatelem v prohlížeči alarmů.
Například "source:Kotel;" nebo "source:#eq:Kotel;" nebo "source:#eq:Kotel1#or:Kotel2;" nebo "source:#begin:Kotel;".
"s.source:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazí alarmy, jejichž zdroj (source) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru skrytá koncovému uživateli v prohlížeči alarmů.
Například "s.source:Kotel;" nebo "s.source:#eq:Kotel;" nebo "s.source:#eq:Kotel1#or:Kotel2;" nebo "s.source:#begin:Kotel;".
"desc:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazí alarmy, jejichž popis (desc) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru měnitelná koncovým uživatelem v prohlížeči alarmů.
Například "desc:FIQ101;" nebo "desc:#eq:FIQ101;" nebo "desc:#eq:FIQ101#or:FIQ102;" nebo "desc:#begin:FIQ;".
"s.desc:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazí alarmy, jejichž popis (desc) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru skrytá koncovému uživateli v prohlížeči alarmů.
Například "s.desc:FIQ101;" nebo "s.desc:#eq:FIQ101;" nebo "s.desc:#eq:FIQ101#or:FIQ102;" nebo "s.desc:#begin:FIQ;".
"comment:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazí alarmy, jejichž komentář (comment) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru měnitelná koncovým uživatelem v prohlížeči alarmů.
Například "comment:oprava;" nebo "comment:#eq:oprava;" nebo "comment:#eq:oprava#or:test;" nebo "comment:#begin:oprava;".
"s.comment:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazí alarmy, jejichž komentář (comment) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru skrytá koncovému uživateli v prohlížeči alarmů.
Například "s.comment:oprava;" nebo "s.comment:#eq:oprava;" nebo "s.comment:#eq:oprava#or:test;" nebo "s.comment:#begin:oprava;".
"s.usernote:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazí alarmy, jejichž poznámka (usernote) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru skrytá koncovému uživateli v prohlížeči alarmů.
Například "s.usernote:oprava;" nebo "s.usernote:#eq:oprava;" nebo "s.usernote:#eq:oprava#or:test;" nebo "s.usernote:#begin:oprava;".
"priority:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazí alarmy, jejichž priorita (priority) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru měnitelná koncovým uživatelem v prohlížeči alarmů.
Například "priority:5;" nebo "priority:#eq:5;" nebo "priority:#le:5;" nebo "priority:#ge:5;".
"records:xx;" (nepovinné) - (pouze historie) Umožňuje zadat (omezit) počet požadovaných alarmů, splňujících filtrační kritéria. Po dosažení zadaného počtu nalezených alarmů se prohledávání alarmů ukončí.
Spolu s určením časového rozpětí umožňuje omezovat prohledávaní alarmů na omezenou část alarmů. Normální filtr by totiž procházel všechny alarmy ve všech zálohách. Z praktických důvodů je tedy vhodné filtraci omezit pouze na nutnou a užitečnou část historie alarmů.
"scanrecords:xx;" (nepovinné) - (pouze historie) Umožňuje zadat (omezit) počet všech testovaných (procházených) alarmů, bez ohledu na to, zda alarmy splňují nebo nesplňují filtrační kritérium. Po dosažení zadaného počtu testovaných alarmů se prohledávání ukončí. Tato volba zabrání, aby se při nenalezení požadovaného počtu alarmů splňujích filtrační kritérium, neprohledávalo zbytečně mnoho alarmů v historii.
"from:xx;" (nepovinné) - (pouze historie) Zobrazí alarmy, jejichž čas vzniku (timeon) je větší nebo rovno času "xx". Čas se zadává v podobě time(YYYY.MM.DD-hh:mm:ss.mmm), např. "from:time(2023.07.28-14:30:00.000);". Časový rozsah umožňuje omezit prohledávanou část alarmů (alarmy mimo časový rozsah se netestují).
"to:xx;" (nepovinné) - (pouze historie) Zobrazí alarmy, jejichž čas vzniku (timeon) je menší nebo rovno času "xx". Čas se zadává v podobě time(YYYY.MM.DD-hh:mm:ss.mmm), např. "to:time(2023.07.28-15:00:00.000);".
Čas to lze zadat i pomocí klíčového slova now, které znamená do aktualního času (v okamžiku volání), např. to:now.
Časový rozsah umožňuje omezit prohledávanou část alarmů (alarmy mimo časový rozsah se netestují).
"timerange:xx;" (nepovinné) - (pouze historie) Zobrazí alarmy, jejichž čas vzniku (timeon) leží v zadaném časovém rozsahu. Pro určení časového rozpětí pomocí timerange, musí být zadané buď from nebo to, kde timerange umožňuje dopočítat druhou chybějící mez časového rozsahu. Časový rozsah lze tedy zadat pomocí následujících dvojic: from - to, from - timerange nebo to - timerange. Například to:now;timerange:30m;. Časový rozsah umožňuje omezit prohledávanou část alarmů (alarmy mimo časový rozsah se netestují).
Časový rozsah lze zadat jako celé číslo následované znakem časové jednotky (bez mezer). Časové jednotky jsou: w = týden, d = den, h = hodina, m = minuta, s = sekunda. Například timerange:12h; nebo timerange:90m;.
"lang:xx;" (nepovinné) - (pouze skriptovací metody) Určuje jazyk, pro který budou vyhodnocené lokalizované texty. Jazyk je určen textovým identifikátorem, např. "cs", "sk", "en" atd. - viz Jazyky s plnou podporou v systému PROMOTIC. Pokud není nastaveno, pak použije se právě používaný jazyk aplikace - normálně se tedy tato volba nemusí zadávat. Viz konfigurátor "Hlavní jazyk runtime".
"headers:xx;" (nepovinné) - (pouze skriptovací metody) Určuje, zda výsledný seznam bude obsahovat (první a/nebo druhý řádek) i názvy sloupců (lokalizované texty) pro následné zobrazení.
title - První/druhý řádek výsledného seznamu bude obsahovat názvy sloupců (lokalizované texty) pro následné zobrazení.
id - První/druhý řádek výsledného seznamu bude obsahovat systémové názvy sloupců (identifikátory) pro následné zobrazení.

Historie:
Pm9.00.07: Vytvořeno
Navigace:
 
 
- Filtrační řetězec
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.