Update cookies preferences
Promotic

OpenBackup - metoda objektu PmgEventViewer

Popis:
Otevření zálohy.
Syntaxe:
Empty OpenBackup(Variant vBackup, [Variant nMoveTo])
Parametry:
vBackup(Variant) Identifikátor zálohy. Hodnota $latest znamená poslední nejnovější zálohu.
nMoveTo[nepovinné] (Variant) Parametr určuje kam přesunout vybraný řádek otevírané zálohy.
Povolené hodnoty jsou: 21, 22, 23 a 24 (přednastaveno).
Viz metoda MoveTo.
Poznámka:
Prohlížeč se po otevření automaticky připojí k poslední záloze. Metoda OpenBackup umožňuje dodatečné přepínání mezi jednotlivými zálohami.
Metoda je asynchronní a proto po každém připojení k záloze je vyvolána událost onConnect (včetně počátečního automatického připojení).

Volat tuto metodu má smysl pouze pokud objekt PmaEventGroup, na který je tento prohlížeč napojen, má konfigurátor "Typ uložení" nastaven na typ, který vytváří zálohy, tzn. "Textový soubor (*.ev)" nebo "dBase III soubor (*.dbf)".

Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oViewer = pMe.Items("/Viewer");
var aBackups = oViewer.GetBackupInfo("list", "");
var sBackup = aBackups.GetItem(0, 1);
oViewer.OpenBackup(sBackup);

Historie:
Pm9.00.15: Nový parametr nMoveTo umožňuje určit, kam přesunout vybraný řádek otevírané zálohy.
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.