Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

OpenBackup - metoda objektu PmgEventViewer

Popis:
Otevření zálohy.
Syntaxe:
Empty OpenBackup(Variant vBackup, [Variant nMoveTo])
Parametry:
vBackup(Variant) Identifikátor zálohy. Hodnota $latest znamená poslední nejnovější zálohu.
nMoveTo[nepovinné] (Variant) Příznak, kam přesunout vybraný řádek otevírané zálohy.

Povolené hodnoty jsou: 21, 22, 23 a 24 (přednastaveno).

Viz metoda MoveTo.

Poznámka:
Prohlížeč se po otevření automaticky připojí k poslední záloze. Metoda OpenBackup umožňuje dodatečné přepínání mezi jednotlivými zálohami.

Metoda je asynchronní, proto se po každém připojení k záloze vyvolá událost onConnect (včetně počátečního automatického připojení).

 
Volat tuto metodu má smysl pouze pokud objekt PmaEventGroup, na který je tento prohlížeč napojen, má konfigurátor "Typ uložení" nastaven na typ, který vytváří zálohy, tzn. "Textový soubor (*.ev)" nebo "dBase III soubor (*.dbf)".
 
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oViewer = pMe.Items("/Viewer");
var aBackups = oViewer.GetBackupInfo("list", "");
var sBackup = aBackups.GetItem(0, 1);
oViewer.OpenBackup(sBackup);

Historie:
Pm9.00.15: Nový parametr nMoveTo umožňující určit, kam přesunout vybraný řádek otevírané zálohy.
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice