Promotic

Dodanie/edycja kolumny - okno konfiguracyjne

Opis:
Okno jest przeznaczone do wprowadzania właściwości wybranej kolumny tabeli przeglądarki alarmów lub eventów.
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć w karcie "PmgAlarmStateViewer > Przeglądarka", PmgAlarmHistoryViewer > Przeglądarka lub PmgEventViewer > Przeglądarka.
Konfiguratory:
IdentyfikatorIdentyfikator kolumny
Wyświetlana nazwaWyświetlana nazwa kolumny. Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Wyświetlana szerokośćWyświetlana szerokość kolumny (w pikselach).

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.