Promotic

GetGroupInfo - metoda objektu PmgAlarmStateViewer

Popis:
Vrací informace o skupině alarmů PmaAlarmGroup.
Syntaxe:
String GetGroupInfo(String sWhat)
Parametry:
sWhat(String) Typ získávané informace.
groupid - Identifikátor skupiny alarmů. Viz konfigurátor "Identifikátor skupiny alarmů".
grouptitle - Zobrazovaný název skupiny alarmů. Viz konfigurátor "Zobrazovaný název skupiny".
grouppath - Cesta ke skupině alarmů PmaAlarmGroup.
Vrácená hodnota:
Pokud vznikne chyba, pak metoda vrací: null pro JavaScript nebo Empty pro VBScript (lze testovat metodou Pm.IsValid).
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech. Metoda se však musí volat až je vyvolána událost onConnect (nebo kdykoli poté) a proto není funkční v události onStart.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oViewer = pMe.Items("/Viewer");
var sTitle = oViewer.GetGroupInfo("grouptitle");

Historie:
Pm9.00.14: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.