Promotic

Objekt PmgWCombo (ComboBox)

Popis:
Objekt slouží pro zadání hodnoty pomocí výběru ze seznamu předdefinovaných hodnot. Za vybranou hodnotu lze považovat buď index, viditelný text nebo neviditelnou hodnotu (Value) - viz konfigurátor "Hodnotou výběru je". Seznam ve spuštěné aplikaci lze zobrazit pomocí kombinace kláves Alt+Down, texty lze vybrat pomocí kláves Down/Up.
Vybraná volba je uložena ve vlastnostech SelectedIndex, SelectedText a SelectedValue. Pokud má vybraná hodnota datovou vazbu, pak je při změně hodnoty ComboBoxu hodnota zapsána do proměnné odkazované datovou vazbou, a to v časovém okamžiku určeném v kartě "Atributy" (na klávesu Enter, při výběru z nabídky, atd.). Datová vazba je zde "pro čtení i zápis", to znamená, že pokud proměnná datové vazby je měněna i jinými metodami, pak změna této proměnné se promítne do změny hodnoty ComboBoxu.
Tento objekt je Okenní Pmg objekt.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmgObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
AddOption()Přidá volbu do seznamu
ColorItemBarva pozadí
ColorTextBarva textu
Options()Čtení viditelných textů, skrytých hodnot nebo celých voleb ze seznamu dle zadaného indexu
OptionsCountPočet voleb v seznamu
RemoveOptions()Vyprázdnění seznamu voleb
SelectedIndexIndex vybraného textu
SelectedTextVybraný viditelný text
SelectedValueNeviditelná hodnota spojená s vybraným viditelným textem
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmgObject:
AddEvent()Zaregistruje funkci do zadané události
Blink()Spustí/zastaví blikání Pmg objektu
DxŠířka Pmg objektu
DyVýška Pmg objektu
EnabledPovolení/zákaz ovládání, tzn. uživatelských vstupů na objekt
FocusZjistí/nastaví fokus Pmg objektu
GetChildByIndex()Vrací vnořený Pmg objekt určený pořadím
GetChildCount()Vrací počet vnořených Pmg objektů
GetPathName()Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetItemInfo()Vrací speciální informace o Pmg objektu
GetPar()Čtení hodnoty parametru Pmg objektu (nebo jeho rodičů)
IniDxPočáteční šířka Pmg objektu
IniDyPočáteční výška Pmg objektu
IniXPočáteční pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému objektu
IniYPočáteční pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému objektu
Items()Vrací referenci na Pmg objekt
MethodsPřístup k metodám projektanta tohoto objektu
MouseOnIdentifikace, zda kurzor myši se nachází nad Pmg objektem
NameNázev Pmg objektu
ParentVrací referenci na nadřazený Pmg objekt
Pm()Vrací Pma objekt (zastaralé)
PmPanelVrací referenci na objekt PmaPanel, ve kterém je Pmg objekt umístěn
Refresh()Překreslení Pmg objektu
RemoveEvent()Odregistruje funkci v zadané události
RootVrací referenci na kořenový objekt PmgRoot
ShowMenu()Otevře lokální menu Pmg objektu
ScreenXPozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k obrazovce počítače
ScreenYPozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k obrazovce počítače
ToolTipTooltip (text) rychlé nápovědy Pmg objektu
Vars()Vrací proměnnou Pmg objektu
ViewXPozice X levého horního rohu Pmg objektu relativní k objektu PmgRoot
ViewYPozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativní k objektu PmgRoot
VisibleNastaví viditelnost/neviditelnost Pmg objektu
XPozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému Pmg objektu
YPozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému Pmg objektu
Události tohoto objektu:
onDataEditAcceptVyvolá se po ukončení vybrání hodnoty
onDataEditCancelVyvolá se stisknutím klávesy Esc
onDataEditingVyvolá se při změně vybírané hodnoty
Události zděděné z objektu PmgObject:
onStartVyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otevírání obrazu
onStopVyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
onRefreshVyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onModeChangeVyvolá se při změně módu Pmg objektu
onFocusInVyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOutVyvolá se pokud objekt ztratí fokus
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
PoziceNastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
ProměnnéSeznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
UdálostiDefinice algoritmů pro události objektu
MetodyDefinice metody projektanta Pmg objektu
ComboVlastnosti objektu PmgWCombo
AtributyAtributy objektu PmgWCombo

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiWCombo -> PmgWCombo
Pm8.02.13: V runtime se velikost objektu nepřízpůsobila velikosti písma.
© MICROSYS, spol. s r.o.