Update cookies preferences
Promotic

onDataEditAccept - událost objektu PmgWCombo

Popis:
Událost je vyvolána po ukončení vybrání hodnoty.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmgWCombo objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
Parametr pEvent zde není využit, protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace.
Poznámka:
Událost je vyvolána až po ukončení výběru - viz karta "Atributy".
Pro zachycení změn v průběhu výběru viz událost onDataEditing.
Pro zachycení zrušení výběru viz událost onDataEditCancel.

Tato událost je vyvolána pouze pokud je zatržen konfigurátor "Ovládání povoleno".

Tato událost je funkční i ve Web obrazech.

Pro přímé datové spojení mezi hodnotou tohoto objektu a proměnnou v aplikaci je jednodušší využít datovou vazbu v konfigurátoru "Hodnota výběru".
Využít událost onDataEditAccept je tedy vhodné pouze pro složitější koncepce získávání hodnoty nebo pro jiné důvody zjišťování změny.
Viz také:
Příklad:
Tento příklad je funkční i ve Web obrazech. Hodnota se nepřiřazuje přímo do objektu na Web serveru ale volá se jen metoda projektanta v objektu PmaPanel. Tato metoda se pak vyvolá na serveru a tam již lze předanou hodnotu z parametru uložit kamkoliv.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.PmPanel.Methods.SetMyValue(pMe.SelectedValue);
© MICROSYS, spol. s r.o.