Promotic

SelectedValue - vlastnost objektu PmgWCombo

Popis:
Neviditelná hodnota spojená s vybraným viditelným textem.
Syntaxe:
String SelectedValue
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Hodnota výběru" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCombo = pMe.Items("/WCombo");

var val = oCombo.SelectedValue;   // Čtení z vlastnosti
oCombo.SelectedValue = "value1";   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r. o.