Promotic

SelectedIndex - vlastnost objektu PmgWCombo

Popis:
Index vybraného textu (indexováno od 0).
Syntaxe:
Long SelectedIndex
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Hodnota výběru" tohoto objektu.
 
Pokud není vybrána žádná položka, pak je vrácena hodnota -1.

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCombo = pMe.Items("/WCombo");
var nIndex = oCombo.SelectedIndex;   // Čtení z vlastnosti

oCombo.SelectedIndex = 2;   // Zápis do vlastnosti
Příklad2:
Viz metoda AddOption.
© MICROSYS, spol. s r. o.