Promotic

ColorItem - vlastnost objektu PmgWCombo

Popis:
Barva pozadí
Syntaxe:
String ColorItem
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva pozadí" tohoto objektu.
 
Vlastnost vrací nebo nastaví RGB String v podobě "#RRGGBB".

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
nastavení barvy jako RGB String v podobě "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCombo = pMe.Items("/WCombo");
var sColorText = oCombo.ColorItem;   // Čtení z vlastnosti

oCombo.ColorItem = "#ffff00";   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r. o.