Promotic

ColorItem - właściwość obiektu PmgWCombo

Opis:
Kolor tła
Składnia:
String ColorItem
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Kolor tła" tego obiektu.
 
Właściwość zwraca lub ustawia RGB String w formie "#RRGGBB".

Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgWCombo.ColorText (właściwość)
- Pm.ColorOper (metoda)
Przykład:
ustawienie koloru przy pomocy RGB String w formie "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCombo = pMe.Items("/WCombo");

var sColorText = oCombo.ColorItem;   // Odczyt z właściwości
oCombo.ColorItem = "#ffff00";   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.