Promotic

AddOption - metoda obiektu PmgWCombo

Opis:
Doda opcję do listy (wartości niewidocznej oraz wyświetlanego tekstu).
Jeżeli nie jest ustawiony konfigurator "Sortuj", wtedy tekst jest dodany na koniec listy, w innym przypadku jest włożony na odpowiednie miejsce.
Składnia:
Empty AddOption(String sOption)
Parametry:
sOption(String) Dodawana opcja w formie: wartość=tekst, gdzie
- wartość przedstawia niewidoczną wartość opcji (identyfikator),
- tekst przedstawia właściwy wyświetlony tekst opcji.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach. Dla Webu nie działa Makro wyrażenie $.text w parametrze (w Webie nie są bezpośrednio dostępne lokalizowane teksty). Rozwiązaniem jest zastosowanie #pragma variable x = Macro("makro wyrażenie") w skrypcie.
Patrz również:
- PmgWCombo.OptionsCount (właściwość)
Przykład:
Przykład zmienia listę.
Najpierw lista jest opróżniona, następnie zostaną dodane trzy wiersze i potem zostanie wybrany (indeksem) trzeci wiersz.
Następnie zostanie stwierdzony wybrany tekst, z nim połączona niewidoczna wartość oraz indeks.
Następnie zostanie stwierdzony tekst, który znajduje się w 2. wierszu oraz ilość wierszy w liście.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCombo = pMe.Items("/WCombo");
oCombo.RemoveOptions();
oCombo.AddOption("val1=First");
oCombo.AddOption("val2=Second");
oCombo.AddOption("val3=Third");

var sSelText = oCombo.SelectedText;
var sSelValue = oCombo.SelectedValue;
var nSelIndex = oCombo.SelectedIndex;

var sText = oCombo.Options(1);
var nCount = oCombo.OptionsCount;
© MICROSYS, spol. s r.o.