Promotic

Options - metoda obiektu PmgWCombo

Opis:
Odczyt wyświetlonych tekstów, niewidocznych tekstów lub całych opcji z listy na podstawie określonego indeksu.
Składnia:
String Options(Long nIndex, Long nType)
Parametry:
nIndex(Long) Indeks opcji w liście (indeksowane od 0).
nType(Long) będzie odczytywane:
0 - wyświetlony tekst opcji
1 - niewidoczna wartość opcji
2 - cała opcja
Notatka:
Opcja występuje w formie: wartość=tekst, gdzie
- wartość przedstawia niewidoczną wartość opcji (identyfikator),
- tekst przedstawia właściwy wyświetlony tekst opcji.

Właściwość zwraca rzeczywiście wyświetlony tekst (ewentualne Makro wyrażenie $.text jest już obliczone).

Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgWCombo.OptionsCount (właściwość)
Przykład1:
Patrz metoda AddOption.
Przykład2:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCombo = pMe.Items("/WCombo");
var sNameOpt = oCombo.Options(0, 0);
var sValOpt = oCombo.Options(0, 1);
© MICROSYS, spol. s r.o.