Promotic

onDataEditing - zdarzenie obiektu PmgWCombo

Opis:
Zdarzenie jest wywołane podczas zmiany wybieranej wartości, na przykład podczas wertowania w liście lub podczas wprowadzania nowych znaków.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmgWCombo obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
Parametr pEvent nie jest wykorzystany, ponieważ opisywane zdarzenie nie wymaga dodatkowych informacji.
Notatka:
Zdarzenie jest wywołane kiklakrotnie podczas wybierania wartości.
Do wychwycenia zakończenia potwierdzonego wyboru patrz zdarzenie onDataEditAccept.
Do wychwycenia unieważnienia wyboru patrz zdarzenie onDataEditCancel.

To zdarzenie zostanie wywołane tylko jeżeli konfigurator "Sterowanie aktywne" jest zaznaczony.

Zdarzenie to na razie nie działa w panelu Webowym.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.Debug(pMe.SelectedText);
© MICROSYS, spol. s r. o.