Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SelectedText - właściwość obiektu PmgWCombo

Opis:
Wybrany wświetlony tekst.
Składnia:
String SelectedText
Wołanie:
s = oCombo.SelectedText
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Wartość wyboru" tego obiektu.

Właściwość ta działa także w Web panelach.

Patrz również:
- PmgWCombo.SelectedIndex (właściwość)
- PmgWCombo.SelectedValue (właściwość)
Przykład:
Patrz metoda AddOption.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice