Promotic

SelectedText - właściwość obiektu PmgWCombo

Opis:
Wybrany wświetlony tekst.
Składnia:
String SelectedText
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Wartość wyboru" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgWCombo.SelectedIndex (właściwość)
- PmgWCombo.SelectedValue (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCombo = pMe.Items("/WCombo");

var sText = oCombo.SelectedText;   // Odczyt z właściwości
oCombo.SelectedText = "Text1";   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.