Promotic

onDataEditCancel - zdarzenie obiektu PmgWCombo

Opis:
Zdarzenie jest wywołane po naciśnięciu klawisza Esc z wymogiem do zwrócenia poprzedniej wartości przed rozpoczęciem edycji.
Patrz karta "Atrybuty".
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmgWCombo obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
Parametr pEvent nie jest wykorzystany, ponieważ opisywane zdarzenie nie wymaga dodatkowych informacji.
Notatka:
Do wychwycenia zakończenia potwierdzonego wyboru patrz zdarzenie onDataEditAccept.

To zdarzenie zostanie wywołane tylko jeżeli konfigurator "Sterowanie aktywne" jest zaznaczony.

Zdarzenie to na razie nie działa w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.Debug(pMe.SelectedText);
© MICROSYS, spol. s r. o.