Promotic

OptionsCount - właściwość obiektu PmgWCombo

Opis:
Ilość opcji w liście.
Składnia:
Long OptionsCount
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład1:
Patrz metoda AddOption.
Przykład2:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCombo = pMe.Items("/WCombo");
var nOpt = oCombo.OptionsCount;
© MICROSYS, spol. s r.o.