Promotic

RemoveOptions - metoda obiektu PmgWCombo

Opis:
Opróżnienie listy opcji.
Składnia:
Empty RemoveOptions()
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgWCombo.OptionsCount (właściwość)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCombo = pMe.Items("/WCombo");
oCombo.RemoveOptions();
Przykład2:
Patrz metoda AddOption.
© MICROSYS, spol. s r. o.