Update cookies preferences
Promotic

SelectedIndex - właściwość obiektu PmgWCombo

Opis:
Indeks wybranego tekstu (indeksowane od 0).
Składnia:
Long SelectedIndex
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Wartość wyboru" tego obiektu.
 
Jeżeli nie jest wybrana żadna pozycja, wtedy zostaje zwrócona wartość -1.

Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgWCombo.SelectedText (właściwość)
- PmgWCombo.SelectedValue (właściwość)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCombo = pMe.Items("/WCombo");

var nIndex = oCombo.SelectedIndex;   // Odczyt z właściwości
oCombo.SelectedIndex = 2;   // Zapis do właściwości
Przykład2:
Patrz metoda AddOption.
© MICROSYS, spol. s r.o.