Promotic

onDataEditAccept - zdarzenie obiektu PmgWCombo

Opis:
Zdarzenie jest wywołane po zakończeniu wyboru wartości.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmgWCombo obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
Parametr pEvent nie jest wykorzystany, ponieważ opisywane zdarzenie nie wymaga dodatkowych informacji.
Notatka:
Zdarzenie jest wywołane dopiero po zakończeniu wyboru - patrz karta "Atrybuty".
Do wychwycenia zmian podczas wybierania patrz zdarzenie onDataEditing.
Do wychwycenia unieważnienia wyboru patrz zdarzenie onDataEditCancel.

To zdarzenie zostanie wywołane tylko jeżeli konfigurator "Sterowanie aktywne" jest zaznaczony.

Zdarzenie to działa także w Web panelach.

W celu bezpośredniego połączenia między wartością tego obiektu i zmienną w aplikacji jest bardziej stosowne wykorzystanie powiązania danych w konfiguratorze "Wartość wyboru".
Zastosowanie zdarzenia onDataEditAccept jest więc bardziej stosowne tylko dla bardziej złożonych koncepcji pozyckiwania wartości lub z innych powodów detekcji zmiany.
Patrz również:
Przykład:
Ten przykład działa również w Web panelach. Wartość nie jest przypisywana bezpośrednio do obiektu na Web serwerze lecz jest wywołana metoda projektanta w obiekcie PmaPanel. Metoda ta zostanie wywołana na serwerze i tam już można wartość przekazaną z parametru zapisać na dowolne miejsce.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.PmPanel.Methods.SetMyValue(pMe.SelectedValue);
© MICROSYS, spol. s r. o.