Promotic

Atrybuty - karta obiektu PmgWCombo

Opis:
Atrybuty obiektu PmgWCombo. Ponadto posiada następne konfiguratory w karcie Combo.
Konfiguratory:
SortujJeżeli jest zaznaczone, wtedy teksty w liście będą zawsze zesortowane.
Ten konfigurator nie działa w Web panelach.
Scrollbar pionowyJeżeli jest zaznaczone, wtedy do obiektu zostanie włożony scrollbar pionowy.
Wielkie literyJeżeli jest zaznaczone, wtedy są wprowadzane tylko duże litery (małe są zmieniane na duże)
Małe literyJeżeli jest zaznaczone, wtedy są wprowadzane tylko małe litery (duże są zmieniane na małe)
Na Esc zwróć wartość pierwotnąJeżeli jest zaznaczone, wtedy to podczas wpisywania nowej wartości w uruchomionej aplikacji (przepisywaniu innej), naciśnięciem klawiszy Esc zostanie zwrócona przepisywana wartość (edycja zostanie unieważniona).
Zapisz wartość na EnterJeżeli jest zaznaczone, wtedy to podczas wpisywania nowej wartości w uruchomionej aplikacji (przepisywaniu innej), naciśnięciem klawiszy Enter zostanie zapisana nowo wpisana wartość do powiązania danych konfiguratora "Wartość wyboru" (jeżeli powiązanie danych jest wykorzystane).
Zapisz wartość przy utracie fokusuJeżeli jest zaznaczone, wtedy to podczas wpisywania nowej wartości w uruchomionej aplikacji (przepisywaniu innej), zostanie zapisana nowo wpisana wartość do powiązania danych także po utracie fokusu obiektu (np. po zaznaczeniu innego).
Zapisz wartość przy wyborze z ofertyJeżeli jest zaznaczone, wtedy to nowa wartość jest zapisana bezpośrednio po wyborze z listy.
Na Enter przejdź na dalszy obiektJeżeli jest zaznaczone, wtedy naciśnięciem klawiszy Enter w uruchomionej aplikacji zostanie przesunięty fokus na kolejny Pmg obiekt.
Przed odesłaniem wymagaj potwierdzenieJeżeli jest zaznaczone, wtedy podczas zakończenia edycji zostanie wyświetlone okno potwierdzające (jeszcze przed samym zapisaniem wartości do obiektu).
© MICROSYS, spol. s r. o.