Promotic

SelectedValue - właściwość obiektu PmgWCombo

Opis:
Niewidoczna wartość połączona z wybranym wyświetlonym tekstem.
Składnia:
String SelectedValue
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Wartość wyboru" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgWCombo.SelectedText (właściwość)
- PmgWCombo.SelectedIndex (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCombo = pMe.Items("/WCombo");

var val = oCombo.SelectedValue;   // Odczyt z właściwości
oCombo.SelectedValue = "value1";   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.