Promotic

onDataEditCancel - událost objektu PmgWCombo

Popis:
Událost je vyvolána po stisknutí klávesy Esc s požadavkem pro navrácení původní hodnoty před začátkem editace.
Viz karta "Atributy".
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmgWCombo objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
Parametr pEvent zde není využit, protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace.
Poznámka:
Pro zachycení konce potvrzeného výběru viz událost onDataEditAccept.

Tato událost je vyvolána pouze pokud je zatržen konfigurátor "Ovládání povoleno".

Tato událost zatím není funkční pro Web obrazy.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.Debug(pMe.SelectedText);
© MICROSYS, spol. s r. o.