Update cookies preferences
Promotic

Combo - karta objektu PmgWCombo

Popis:
Vlastnosti objektu PmgWCombo. Navíc má další konfigurátory v kartě Atributy.
Konfigurátory:
Barva textuBarva textu objektu.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti ColorText.
Barva pozadíBarva pozadí objektu.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti ColorItem.
PísmoPísmo textu.
Hodnotou výběru jeTyp zapisované informace do datové vazby konfigurátoru "Hodnota výběru".
Text - Vybraný viditelný text.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti SelectedText.
Index - Index vybraného řádku v nabídce (0=první řádek v nabídce).
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti SelectedIndex.
Value - Neviditelná hodnota spojená s vybraným viditelným textem. Pokud v konfigurátoru "Volby" je řetězec value=text, pak ComboBox vrací odpovídající řetězec před znakem =, tzn. value.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti SelectedValue.
Hodnota výběruVybraná hodnota.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti SelectedText, SelectedIndex a SelectedValue (podle nastavení konfigurátoru "Hodnotou výběru je").
Pokud se do této vlastnosti zapíše a pokud tato vlastnost má datovou vazbu PP, AP, SP, OP nebo GP, pak se tato hodnota přenese i do zdroje této datové vazby.
TypZpůsob zobrazení a práce s ComboBoxem ve spuštěné aplikaci. Lze měnit pouze pokud konfigurátor "Hodnotou výběru je" je nastaven na Text, v jiném případě je vždy nastaveno na "Pouze výběr".
Jednoduchý - ComboBox zobrazí seznam. Lze zadávat libovolné hodnoty. Zastaralá volba, v nových objektech je nepřístupná.
Výběr a editace - ComboBox skryje seznam, který pak lze otevírat myší nebo klávesami Alt+Down. Lze zadávat libovolné hodnoty. Tato volba zatím není funkční pro PmgWCombo.
Pouze výběr (přednastaveno) - ComboBox skryje seznam, který pak lze otevírat myší nebo klávesami Alt+Down. Lze zadávat pouze hodnoty ze seznamu.
VolbyPředdefinovaný seznam voleb. Číst texty voleb ze seznamu lze metodou Options, seznam lze upravit pomocí metod AddOption a RemoveOptions.
Každá volba je na samostaném řádku v následující syntaxi: hodnota=text, kde
- hodnota představuje skrytou hodnotu volby (identifikátor),
- text představuje vlastní zobrazený text volby.

Příklad zadání pro 2 volby:
t1=Otevření ventilu
t2=Zavření ventilu


Zobrazovaný text lze nastavit i v podobě Makro výraz $.text (vhodné například pro různé jazykové verze). Stejný příklad by pak mohl vypadat následovně:
t1=$.text('app','ValveOpen')
t2=$.text('app','ValveClose')
© MICROSYS, spol. s r.o.