Update cookies preferences
Promotic

SelectedText - vlastnost objektu PmgWCombo

Popis:
Vybraný viditelný text.
Syntaxe:
String SelectedText
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Hodnota výběru" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCombo = pMe.Items("/WCombo");

var sText = oCombo.SelectedText;   // Čtení z vlastnosti
oCombo.SelectedText = "Text1";   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.