Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SelectedText - vlastnost objektu PmgWCombo

Popis:
Vybraný viditelný text.
Syntaxe:
String SelectedText
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Hodnota výběru" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCombo = pMe.Items("/WCombo");
var sText = oCombo.SelectedText;   // čtení

oCombo.SelectedText = "Text1";   // zápis
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice