Update cookies preferences
Promotic

onDataEditing - událost objektu PmgWCombo

Popis:
Událost je vyvolána při změně vybírané hodnoty, například při listování v seznamu nebo při zadávání nových znaků.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmgWCombo objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
Parametr pEvent zde není využit, protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace.
Poznámka:
Událost je vyvolána vícekrát v průběhu vybírání hodnoty.
Pro zachycení konce potvrzeného výběru viz událost onDataEditAccept.
Pro zachycení zrušení výběru viz událost onDataEditCancel.

Tato událost je vyvolána pouze pokud je zatržen konfigurátor "Ovládání povoleno".

Tato událost zatím není funkční ve Web obrazu.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.Debug(pMe.SelectedText);
© MICROSYS, spol. s r.o.