Promotic

ColorText - vlastnost objektu PmgWCombo

Popis:
Barva textu
Syntaxe:
String ColorText
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva textu" tohoto objektu.
 
Vlastnost vrací nebo nastaví RGB String v podobě "#RRGGBB".

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
nastavení barvy jako RGB String v podobě "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCombo = pMe.Items("/WCombo");

var sColorText = oCombo.ColorText;   // Čtení z vlastnosti
oCombo.ColorText = "#0000ff";   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.