Promotic

AddOption - metoda objektu PmgWCombo

Popis:
Přidá volbu do seznamu (skryté hodnoty a viditelný text).
Pokud není nastaven konfigurátor "Setřídění", pak je text přidán na konec seznamu, v jiném případě je text vložen na odpovídající místo.
Syntaxe:
Empty AddOption(String sOption)
Parametry:
sOption(String) Přidávaná volba v podobě: hodnota=text, kde
- hodnota představuje skrytou hodnotu volby (identifikátor),
- text představuje vlastní zobrazený text volby.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech. Pro Web však není funkční Makro výraz $.text v parametru (na Webu nejsou lokalizované texty přímo dostupné). Řešením je použít #pragma variable x = Macro("makro výraz") ve skriptu.
Viz také:
Příklad:
Příklad modifikuje seznam.
Nejprve seznam vyprázdní, poté přidá tři řádky a pak vybere (indexem) třetí řádek.
Následně se zjistí vybraný text, s ním spojenou skrytou hodnotu a index.
Pak se zjistí text, který je na 2. řádku a počet řádků v seznamu.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCombo = pMe.Items("/WCombo");
oCombo.RemoveOptions();
oCombo.AddOption("val1=First");
oCombo.AddOption("val2=Second");
oCombo.AddOption("val3=Third");

var sSelText = oCombo.SelectedText;
var sSelValue = oCombo.SelectedValue;
var nSelIndex = oCombo.SelectedIndex;

var sText = oCombo.Options(1);
var nCount = oCombo.OptionsCount;
© MICROSYS, spol. s r.o.