Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AddOption - metoda objektu PmgWCombo

Popis:
Přidá volbu do seznamu (skryté hodnoty a viditelný text).

Pokud není nastaven konfigurátor "Setřídění", pak je text přidán konec seznamu, v jiném případě je text vložen na odpovídající místo.

Syntaxe:
Empty AddOption(String sOption)
Parametry:
sOption(String) přidávaná volba v podobě val=text, kde:
- val představuje skrytou hodnotu volby (identifikátor)
- text představuje vlastní zobrazený text volby a který může být i v podobě Makro výraz $.text
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech. Pro Web však není funkční Makro výraz $.text v parametru (na Webu nejsou lokalizované texty přímo dostupné). Řešením je použít #pragma variable x = Macro("makro výraz") ve skriptu.
Viz také:
Příklad:
Příklad modifikuje seznam.

Nejprve seznam vyprázdní, poté přidá tři řádky a pak vybere (indexem) třetí řádek.

Následně se zjistí vybraný text, s ním spojenou skrytou hodnotu a index.

Pak se zjistí text, který je na 2. řádku a počet řádků v seznamu.

JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCombo = pMe.Items("/WCombo");
oCombo.RemoveOptions();
oCombo.AddOption("val1=First");
oCombo.AddOption("val2=Second");
oCombo.AddOption("val3=Third");

var sSelText = oCombo.SelectedText;
var sSelValue = oCombo.SelectedValue;
var nSelIndex = oCombo.SelectedIndex;

var sText = oCombo.Options(1);
var nCount = oCombo.OptionsCount;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice