Update cookies preferences
Promotic

Options - metoda objektu PmgWCombo

Popis:
Čtení viditelných textů, skrytých hodnot nebo celých voleb ze seznamu dle zadaného indexu.
Syntaxe:
String Options(Long nIndex, Long nType)
Parametry:
nIndex(Long) Index volby v seznamu (indexováno od 0).
nType(Long) vyčítat se bude:
0 - viditelný text volby
1 - skrytá hodnota volby
2 - celá volba
Poznámka:
Volba je v podobě: hodnota=text, kde
- hodnota představuje skrytou hodnotu volby (identifikátor),
- text představuje vlastní zobrazený text volby.

Vlastnost vrací skutečně zobrazený text (případný Makro výraz $.text je již vyhodnocen).

Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad1:
Viz metoda AddOption.
Příklad2:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCombo = pMe.Items("/WCombo");
var sNameOpt = oCombo.Options(0, 0);
var sValOpt = oCombo.Options(0, 1);
© MICROSYS, spol. s r.o.