Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmgRadioButton (Radiová tlačítka s nadpisem/bez nadpisu)

Popis:
Objekt slouží k výběru jedné z N položek reprezentovaných řádkem textu. Vybraná položka je od ostatních položek odlišena graficky.
Termím "Radio" pochází z tlačítek starých radiopřijímačů - jednalo se o mechanická tlačítka: pokud se zamáčklo jedno z nich, pak ostatní tlačítka vyskočila.

Vybraná položka je určena indexem (indexováno od 0). Index vybrané položky lze zjistit například pomocí vlastnosti Value.
Případná datová vazba určuje proměnnou, do níž bude přenášena hodnota odpovídající vybrané položce. Datová vazba je zde "pro čtení i zápis", to znamená, že pokud je proměnná datové vazby měněna i jinými metodami, pak změna této proměnné se promítne do změny vybrané položky.

Při změně vybraného textu je vyvolána událost onDataEditAccept. Radiová tlačítka lze tedy chápat jako vytvořené Menu.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmgBox.
Vlastnosti a metody:
Value Index vybraného textu
Události:
onDataEditAccept Vyvolá se po změně obsahu objektu
onFocusIn Vyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOut Vyvolá se pokud objekt ztratí fokus
onKeyPress Vyvolá se po stisknutí nebo uvolnění klávesy klávesnice
onMenuFill Vyvolá se po stisknutí pravým tlačítkem myši nad Pmg objektem
onMenuSelect Vyvolá se při vybrání položky z lokálního menu Pmg objektu
onModeChange Vyvolá se při změně módu Pmg objektu
onMousePress Vyvolá se po stisknutí nebo uvolnění levého tlačítka myši
onRefresh Vyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onStart Vyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otvírání obrazu
onStop Vyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definice metody projektanta Pmg objektu
Box Nastavení podkladové plochy Pmg objektu
Tlačítko Vlastnosti radiového tlačítka.

Historie:
Pm9.00.01: Opravená chyba: I když měl objekt zakázané ovládání (v konfigurátoru "Ovládání povoleno"), pak ve Web obrazech šlo kliknutím myši hodnotu změnit.
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiButtonRadio -> PmgRadioButton
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice