Promotic

Value - vlastnost objektu PmgRadioButton

Popis:
Index vybraného textu (indexováno od 0).
Syntaxe:
Long Value
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Index výběru" tohoto objektu.
 
Pokud se do této vlastnosti zapíše a pokud tato vlastnost má datovou vazbu PP, AP, SP, OP nebo GP, pak se tato hodnota přenese i do zdroje této vazby.

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oBtnRadio = pMe.Items("/BtnRadio");

var value = oBtnRadio.Value;   // Čtení z vlastnosti
oBtnRadio.Value = 1;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.