Promotic

Value - właściwość obiektu PmgRadioButton

Opis:
Indeks wybranego tekstu (indeksowane od 0).
Składnia:
Long Value
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Indeks wyboru" tego obiektu.
 
Jeżeli wykona się zapis do tej właściwości i jeżeli ta właściwość jest połączona przez powiązanie danych PP, AP, SP, OP lub GP, wtedy wartość ta zostanie przeniesiona również do źródła tego powiązania.

Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oBtnRadio = pMe.Items("/BtnRadio");

var value = oBtnRadio.Value;   // Odczyt z właściwości
oBtnRadio.Value = 1;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.