Promotic

onDataEditAccept - zdarzenie obiektu PmgRadioButton

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane po zmianie zawartości obiektu.
Zdarzenie można zastosować na przykład do przeniesienia wartości do zmiennych.
Jeżeli jest zdefiniowane powiązanie danych konfiguratora "Indeks wyboru", wtedy wartość jest przekazana do zmiennej powiązania danych podczas tego zdarzenia.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmgRadioButton obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.OldValue - (Long) [do odczytu] Wartość właściwości Value przed ostatnim zapisem do tej właściwości.
Notatka:
Zdarzenie to zostanie wywołane tylko jeżeli konfigurator "Sterowanie aktywne" jest zaznaczony.

Zdarzenie to działa także w Web panelach.
Przykład:
Ten przykład działa również w Web panelach. Wartość nie jest przypisywana bezpośrednio do obiektu na Web serwerze lecz jest wywołana metoda projektanta w obiekcie PmaPanel. Metoda ta zostanie wywołana na serwerze i tam już można wartość przekazaną z parametru zapisać na dowolne miejsce.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.PmPanel.Methods.SetMyValue(pMe.Value);
© MICROSYS, spol. s r.o.