Update cookies preferences
Promotic

onDataEditAccept - událost objektu PmgRadioButton

Popis:
Událost je vyvolána po změně obsahu objektu.
Událost lze použít například k přenosu hodnoty do proměnných.
Pokud je definována datová vazba konfigurátoru "Index výběru", pak hodnota je přenesena do proměnné datové vazby při této události.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmgRadioButton objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.OldValue - (Long) [pro čtení] Hodnota vlastnosti Value před posledním zápisem do této vlastnosti.
Poznámka:
Tato událost je vyvolána pouze pokud je zatržen konfigurátor "Ovládání povoleno".

Tato událost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
Tento příklad je funkční i ve Web obrazech. Hodnota se nepřiřazuje přímo do objektu na Web serveru ale volá se jen metoda projektanta v objektu PmaPanel. Tato metoda se pak vyvolá na serveru a tam již lze předanou hodnotu z parametru uložit kamkoliv.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.PmPanel.Methods.SetMyValue(pMe.Value);
© MICROSYS, spol. s r.o.