Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

WriteToSocket - metoda obiektu PmaData

Opis:
Wysłanie danych do grupy serwerowej poprzez Ethernet (TCP/IP) przy pomocy soketów.
Składnia:
Boolean WriteToSocket()
Wołanie:
oData.WriteToSocket()
Wartość zwrotna:
true - Metoda pomyślnie zaszeregowała wymóg transmisji dnaych do serwera. Po transmisji danych zostanie wywołane zdarzenie onEndOfTransfer.
false - Metoda nie zaszeregowała wymóg zapisu. Prawdopodobnie nie został jeszcze zakończona poprzednia transmisja danych wysłania/odczytu po soketach tego obiektu. Zdarzenie onEndOfTransfer nie zostanie wywołane.
Notatka:

Metoda ta nie działa w PmFree.

 
Metoda tylko zainicjuje transmisję danych, lecz nie jest zapewnione, że po skończeniu tej metody dane zostaną już przeniesione. Koniec transmisji danych jest oznajmiony przez zdarzenie onEndOfTransfer.

Wywołanie tej metody ma sens tylko jeżeli jest ustawiona zakładka "Sokety" jako Soket klient.

Jako dane zostaną wysłane do serwera zmienne w zakładce "Dane" tego obiektu.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice