Update cookies preferences
Promotic

WriteToSocket - metoda obiektu PmaData

Opis:
Wysłanie danych do grupy serwerowej poprzez Ethernet (TCP/IP) przy pomocy soketów.
Składnia:
Boolean WriteToSocket()
Wartość zwrotna:
true - Metoda pomyślnie zaszeregowała żądanie transmisji dnaych do serwera. Po transmisji danych zostanie wywołane zdarzenie onEndOfTransfer.
false - Metoda nie zaszeregowała żądanie zapisu. Prawdopodobnie nie został jeszcze zakończona poprzednia transmisja danych wysłania/odczytu po soketach tego obiektu. Zdarzenie onEndOfTransfer nie zostanie wywołane.
Notatka:
Metoda ta nie działa w PmFree.

Metoda tylko zainicjuje transmisję danych, lecz nie jest zapewnione, że po skończeniu tej metody dane zostaną już przeniesione. Koniec transmisji danych jest oznajmiony przez zdarzenie onEndOfTransfer.
Wołanie tej metody ma sens tylko jeżeli jest ustawiona karta "Sokety" jako Soket klient.
Jako dane zostaną wysłane do serwera zmienne w karcie "Dane" tego obiektu.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oData = pMe.Pm("/Data");
oData.WriteToSocket();
// lub
var bDone = oData.WriteToSocket();   // bDone = true lub false
© MICROSYS, spol. s r.o.