Promotic

GetArray - metoda obiektu PmaDataTable

Opis:
Wytworzy tablicę (array) wartości z wybranych pozycji danych obiektu.
Składnia:
Array GetArray(String sType, Variant index)
Parametry:
sType(String) Typ wybranych wartości w tabeli:
"Row" - Jest wybrany jeden wiersz tabeli (tzn. powstanie tablica 1-wymiarowa).
Wartość index musi być liczba całkowita:
- index>=0 oznacza indeks wybranego wiersza (indeksowane od 0).
- index=-2 oznacza ostatni wiersz.
"Col" - Jest wybrana jedna kolumna tabeli (tzn. powstanie tablica 1-wymiarowa).
Wartość index musi być typu String lub typu Integer:
- Jeżeli jest typu String, wtedy oznacza nazwę kolumny.
- Jeżeli jest typu Integer, wtedy index>=0 oznacza indeks wybranej kolumny (indeksowane od 0), index=-2 oznacza ostatnią kolumnę.
"Table" - Jest wybrana cała tabela w formie tablicy wierszy (tzn. powstanie tablica 2-wymiarowa w podstawowej postaci Col,Row). Patrz (Col,Row) - tablica 2-wymiarowa mniemana jako tablica wierszy.
Wartość index musi być ustawiona na wartość: null dla JavaScript lub Empty dla VBScript.
"All" - Uwaga! Jest wybrana cała tabela w formie tablicy kolumn (tzn. powstanie tablica 2-wymiarowa w podstawowej postaci Row,Col).
Wartość index musi być ustawiona na wartość: null dla JavaScript lub Empty dla VBScript.
index(Variant) Indeks do tabeli, którego znaczenie jest określone przez parametr sType.
Wartość zwrotna:
obiekt PmArray dla JavaScript lub typ danych Array dla VBScript.
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
var arr = oDataTable.GetArray("All", null);
Przykład2:
Do zmiennej arr zostanie przyszeregowana tablica 1-wymiarowa zawierająca wartości drugiego wiersza:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
var arr = oDataTable.GetArray("Row", 1);
© MICROSYS, spol. s r. o.