Promotic

LoadFromString - metoda objektu PmaData

Popis:
Přiřazení hodnot datovým položkám v kartě "Data" tohoto objektu z textové hodnoty (typu String).
Syntaxe:
Long LoadFromString(String sString)
Parametry:
sString(String) Textová hodnota vytvořená například metodou SaveToString.
Vrácená hodnota:
Vrací počet nastavených položek.
Poznámka:
Tvar textové hodnoty viz popis metody SaveToString.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oData = pMe.Pm("/Data");
oData.LoadFromString("5;3.14;22");
// nebo
var nCount = oData.LoadFromString("5;3.14;22");   // nCount = 3
© MICROSYS, spol. s r.o.