Promotic

GetVarSubArray - metoda objektu PmaData

Popis:
Vytvoří pole hodnot (array) z proměnných objektu určených indexem (od-do).
Syntaxe:
Array GetVarSubArray(Variant vFrom, Variant vTo)
Parametry:
vFrom(Variant) Index první proměnné (indexováno od 0), jejíž hodnota bude zařazena do 1-rozměrného pole.
vTo(Variant) Index poslední proměnné (indexováno od 0), jejíž hodnota bude zařazena do 1-rozměrného pole.
Hodnota -1 znamená poslední proměnnou objektu.
Vrácená hodnota:
objekt PmArray pro JavaScript nebo datový typ Array pro VBScript.
Poznámka:
Do 1-rozměrného pole budou vybrány hodnoty proměnných s indexy v rozsahu parametrů vFrom a vTo (včetně).
Hodnoty z takto vytvořeného 1-rozměrného pole lze přiřadit proměnným v kartě "Data" voláním metod SetVarArray a SetVarSubArray.
Pro získání 1-rozměrného pole hodnot všech proměnných v kartě "Data" slouží metoda GetVarArray.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oData = pMe.Pm("/Data");
var arr = oData.GetVarSubArray(0, 2);
© MICROSYS, spol. s r.o.