Update cookies preferences
Promotic

Note - właściwość obiektu ExtSubVar

Opis:
Notatka zmiennej.
Składnia:
String Note
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Notatka" tego obiektu.
 
Wartość tej właściwości można również stwierdzić w pozycji "PmaRoot" INFO systemu (przy spojrzeniu do obiektu posiadający tą właściwość).
Przykład1:
Przykłady do uzyskania tej właściwości w skrypcie.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

sNote = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura/#ext/sv").Note;

// lub
sNote = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura").Extension("sv").Note;

// lub
sNote = pMe.Pm("/data").Item("Temperatura").Extension("sv").Note;
Przykład2:
Przykład do uzyskania tej właściwości przy pomocy Makro wyrażenie z innego rozszerzenia danych poprzez zmienną pVar.

Historia:
Pm8.03.11: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.