Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfiguracja rozszerzenia danych: ExtSubVar

Opis:
Konfiguracja rozszerzenia danych ExtSubVar - Rozszerzenie zmiennej PmVar o następną podzmienną
Pozycje konfiguracji:
Identyfikator rozszerzenia danychTekst systemowy (bez spacji i znaków diakrytycznych). Służy do jednoznacznej identyfikacji rozszerzenia danych w danej pozycji danych (np. w metodzie Extension).

Wstępnie ustawioną wartością jest "sv".

Typ danychTyp danych zmiennej. Typ danych zostanie w zmiennej zachowany a zapisywane wartości zostaną skonwertowane do tego typu danych.

Wyjątkiem jest typ danych Variant - oznacza, że zmienna zachowa sobie ostatnio zapisywaną wartość razem z typem danych. W ten sposób można do zmiennej zapisać również tablicę (nie udostępnione dla licencji PmRtFree).

WartośćW tym miejscu określana jest wartość (wyrażenie), które zostanie przyszeregowane do zmiennej po uruchomieniu aplikacji.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Value.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji). Uwaga: Do wprowadzenia nie można zastosować Makro wyrażenie $vb.

NotatkaNotatka w celu lepszej orientacji w projekcie, możliwa do wykorzystania przez interfejs skryptowy również w uruchomionej aplikacji.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Note.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji). Uwaga: Do wprowadzenia nie można zastosować Makro wyrażenie $vb.

JednostkaFizycna jednostka zmiennej (na przykład "kWh").

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Unit.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).

Notatka:
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć z konfiguratora "Rozszerzenia danych" dla bieżącej zmiennej obiektu PmaData.
Patrz również:

Historia:
Pm8.03.11: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice