Promotic

Rozszerzenie danych ExtSubVar - okno konfiguracyjne

Opis:
Konfiguracja rozszerzenia danych ExtSubVar - Rozszerzenie danych zmiennej PmVar o następną podzmienną
Konfiguratory:
Identyfikator rozszerzenia danychTekst systemowy (bez spacji i znaków diakrytycznych - tzn. narodowo zależne znaki). Służy do jednoznacznej identyfikacji rozszerzenia danych w danej pozycji danych (np. w metodzie Extension).
Domyślną wartością jest "sv".
Typ danychTyp danych zmiennej. Typ danych zostanie w zmiennej zachowany a zapisywane wartości zostaną skonwertowane do tego typu danych.
Wyjątkiem jest typ danych Variant - oznacza, że zmienna zachowa sobie ostatnio zapisywaną wartość razem z typem danych. W ten sposób można do zmiennej zapisać również tablicę (nie udostępnione dla licencji PmRtFree).
WartośćW tym miejscu określana jest wartość (wyrażenie), które zostanie przyszeregowane do zmiennej po uruchomieniu aplikacji.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Value.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji). Uwaga: Do wprowadzenia nie można zastosować Makro wyrażenie $vb.
NotatkaNotatka w celu lepszej orientacji w aplikacji, możliwa do wykorzystania przez interfejs skryptowy również w uruchomionej aplikacji.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Note.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji). Uwaga: Do wprowadzenia nie można zastosować Makro wyrażenie $vb.
JednostkaFizycna jednostka zmiennej (na przykład "kWh").
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Unit.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Notatka:
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć z konfiguratora "Rozszerzenia danych" w zmiennej obiektu PmaData.
Patrz również:

Historia:
Pm8.03.11: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.